Εγγραφή

Ιστολόγιο

18 Δεκ 2007

Αξιοπιστία των δεδομένων, εύθύνη και άδεια χρήσης

Για την αποφυγή νομικών επιπτώσεων από λανθασμένη χρήση της βάσης δεδομένων του Τήλαφου, επιβάλλονται οι παρακάτω διευκρινίσεις:

Τα δεδομένα που συγκεντρώνει ο Τήλαφος είναι προϊόν εθελοντικής προσπάθειας των συμμετεχόντων, και η χρήση τους από οποιονδήποτε γίνεται με αποκλειστικά προσωπική του ευθύνη, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε ευθύνης των δημιουργών τους.

Τα δεδομένα παρέχονται σε πολυγωνική ανυσματική μορφή, όταν ολοκληρωθεί μια καταγραφή. Διαδρομές που δεν ολοκληρώνουν μια καταγραφή θα δημοσιεύονται ώστε να μπορούν να συμπληρώνονται από άλλους εθελοντές. Τονίζεται ότι η ανυπαρξία καταγραφής για συγκεκριμένη περιοχή δεν σημαίνει αναγκαστικά και ανυπαρξία αντικειμένου καταγραφής στην πραγματικότητα.

Τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή είναι συσκευές GPS εμπορικής ποιότητας, με ακρίβεια στίγματος 3 έως 30μ ή και μικρότερη. Για το λόγο αυτό η αξιοπιστία των δεδομένων δεν είναι εγγυημένη, και θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι ενδεικτικά και μόνον για πληροφόρηση. Επίσης δεν είναι δυνατόν θα αξιολογηθεί από τον Τήλαφο ή οποιονδήποτε άλλο, κατά πόσον μια καταγραμμένη περιοχή ανταποκρίνεται στην πραγματική παρά μόνον με έλεγχο των δεδομένων από τους χρήστες επί τόπου. Επαληθεύσεις δεδομένων είναι επιθυμητές και θα δημοσιεύονται. Η ύπαρξη των παραπάνω επιφυλάξεων δεν μειώνει την αξία των δεδομένων για την αναμενόμενη χρήση τους.

Για να αποδίδεται σωστά κάθε συνεισφορά (attribution of credit), κάθε καταγραφή που στέλνεται στον Τήλαφο για ανάρτηση πρέπει να συνοδεύεται από μία υπαρκτή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προαιρετικά από ονοματεπώνυμο ή ένα ψευδώνυμο, ή και από σχετικό σχόλιο στις σελίδες του ιστολόγιου όπου γίνονται οι αναρτήσεις. Στο αρχείο kml θα αναφέρεται μόνον το όνομα (ή ψευδώνυμο) ενώ η διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΔΕΝ θα αναφέρεται για την αποφυγή spam.

Δεν γίνεται καμμία επεξεργασία και χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πέραν της αντιστοίχισης των συνεισφορών δεδομένων στην πηγή τους. Για το ιστολόγιο ισχύουν ότι και για όλα τα άλλα ιστολόγια.

Η αποστολή εσφαλμένων καταγραφών μπορεί να μειώσει στο ελάχιστο την αξία αυτής της προσπάθειας, καταστρέφοντας τον κόπο δεκάδων ωρών οδοιπορίας από άλλους συμμετέχοντες. Για να προστατευθούν κατά το δυνατόν οι συνεισφέροντες και το αποτέλεσμα, δεδομένα για τα οποία υπάρχουν υποψίες λαθών είναι καλό να δηλώνονται για να αναρτώνται με επιφύλαξη. Δεδομένα των οποίων η ακρίβεια δεν είναι γνωστή, ή από πηγές με επανειλημμένα λάθη ή ανώνυμες, δεν θα αναρτώνται.

Για να διαπιστώσει κανείς ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας καταγραφής του, μπορεί να ανοίξει το αρχείο kml που παράγεται ακολουθώντας τη διαδικασία 'Πως να στείλετε μια διαδρομή' με το πρόγραmμα Google Earth, πριν το αποστείλει. Αυτή η ευκολία ελέγχου με το Google Earth είναι άλλωστε κι ένας από τους λόγος για την επιλογή της μορφής kml για τα αρχεία της ελεύθερης βάσης δεδομένων.

Συμπτύξεις και επεξεργασία δεδομένων από διαδρομές θα γίνονται αναγκαστικά, έτσι ώστε το ολοκληρωμένο τελικό αποτέλεσμα κάθε περιοχής να είναι κλειστά πολύγωνα. Αυτή είναι και η συνεισφορά του Τήλαφου στην προσπάθεια, πέραν των καταγραφών του και των αναρτήσεων.

Τα αρχεία της βάσης δεδομένων του Τήλαφου δίνονται για χρήση με άδεια τύπου GPL. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κάθε παράγωγη δημιουργία, δηλ. κάθε επεξεργασία που γίνεται στην πρωτογενή πληροφορία που περιέχεται στα αρχεία kml του Τήλαφου, θα πρέπει, εφ' όσον δημοσιεύεται ή πωλείται, να κυκλοφορεί ελεύθερα με την ίδια άδεια (GPL).

Οι φωτογραφίες και τα άρθρα είναι ελεύθερα για αναδημοσίευση, με αναφορά στο tilaphos.blogspot.com (Creative Commons Attribution license 3.0).

Όπως με όλες τις εθελοντικές προσπάθειες, η αναφορά στον Τήλαφο και τους συνεισφέροντες τα δεδομένα, από όσους επισκέπτονται τις σελίδες του ή χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων, αποτελεί σημαντική ηθική ανταμοιβή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: