Εγγραφή

Ιστολόγιο

14 Απρ 2008

Το "φορτίο" των αναδασωτέων σε αριθμούς

Στο datablog καταχωρούνται δεδομένα από κηρύξεις αναδασωτέων που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ. Η προσπάθεια του Τήλαφου στοχεύει στη ανάδειξη της αναγκαιότητας και στη βελτίωση της κυκλοφορίας πρωτογενών δεδομένων δημόσιας φύσης σε εύκολα ανακτήσιμη και αξιοποιήσιμη ηλεκτρονική μορφή, για θέματα μεγάλου δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως είναι η απώλεια δασικών εκτάσεων λόγω πυρκαϊών ή καταπατήσεων κ.ά., κάτι που θα έπρεπε ήδη να κάνει η πολιτεία.

Ο αριθμός των ΦΕΚ, τεύχος Δ, που διατίθενται μέσω διαδικτύου από το Εθνικό Τυπογραφείο, είναι:

  • 2007, 727 τεύχη
  • 2006, 1112 τεύχη
  • 2005, 1507 τεύχη
  • 2004, 1297 τεύχη
  • 2003, 1469 τεύχη
  • 2002, 1202 τεύχη
  • 2001, 1139 τεύχη
  • 2000, 963 τεύχη

Για τα ΦΕΚ του 2006 και 2007, σύνολο 1839 τεύχη, όπως και για το τρέχον 2008, διατίθενται όλες οι σελίδες, και είναι δυνατή η καταχώρηση λεπτομερών δεδομένων.

Για τα ΦΕΚ πριν το 2006, σύνολο 7577 τεύχη, διατίθενται ηλεκτρονικά μόνον τα περιεχόμενα τους. Είναι και αυτά αξιοποιήσιμα σε αρκετό βαθμό.

Κύριος στόχος της τρέχουσας προσπάθειας είναι η καταχώρηση των δεδομένων για τις χρονιές 2006-2008, σε δύο παράλληλες φάσεις:
  1. Καταχώρηση βασικών δεδομένων, δηλ. Νομός, Δήμος, Συμβάν και ύπαρξη συντεταγμένων για τις περιοχές των αναδασωτέων. Δημιουργία βασικών στατιστικών.
  2. Καταχώρηση λεπτομερών δεδομένων, δηλ. Θέση, Δ.Διαμέρισμα, Έκταση, Ημερομηνία και Συντεταγμένες αν υπάρχουν, και δημιουργία χαρτών και λεπτομερών στατιστικών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: