Εγγραφή

Ιστολόγιο

13 Απρ 2008

Πρώτα συμπεράσματα από τα δεδομένα του datablog-αναδασωτέα

Με την πολύτιμη βοήθεια των φίλων από το Οικολόγιο (και κυρίως της Καλλιόπης, που σε μια περίπτωση καταχώρησε 17 σελίδες συντεταγμένων για μία περιοχή) αλλά και άλλους που αφιέρωσαν χρόνο, το databllog-αναδασωτέα έχει ήδη πάνω από 400 εγγραφές - 178 ολοκληρωμένες με περισσότερους από 90 χάρτες αναδασωτέων εκτάσεων. Η καταγραφή των αναδασωτέων του 2008 ακολουθεί χωρίς κενά το ρυθμό που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ, ενώ έχει ήδη αρχίσει η καταγραφή των αναδασωτέων του 2007.


´Οπως φαίνεται στο παραπάνω γράφημα, το 60% των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί μέχρι σήμερα περιέχουν συντεταγμένες των περιοχών που κηρύσσονται αναδασωτέες. Δηλαδή ένα ικανό ποσοστό των δασαρχείων της χώρας δημοσιεύει στοιχεία με ποιότητα που επιτρέπει τον σαφή τοπογραφικό προσδιορισμό των εκτάσεων. Ποιες όμως είναι οι περιοχές όπου ΔΕΝ γίνεται σωστή καταγραφή των τοπογραφικών δεδομένων;
Όπως φαίνεται στα παραπάνω αποσπάσματα από τη σελίδα των στατιστικών, μερικοί νομοί που είναι προβληματικοί από άποψη ποιότητας δεδομένων είναι οι: Αττικής, Πειραιά και Κεφαλλονιάς. Στην Αττική το 60% των καταγραμμένων περιοχών (34 από τις 56 περιοχές κυρίως του 2008) είναι καταπατήσεις. Από τις καταγραμμένες περιοχές μόνον το 7% έχουν συντεταγμένες, ενώ το 12% είναι ανακλήσεις αναδασώσεων. Για τον Πειραιά το 54% (7 περιοχές) είναι καταπατήσεις, ενώ δεν υπάρχει καμμία περιοχή με συντεταγμένες. Στην Κεφαλλονιά, το 76% (19 περιοχές) είναι πυρκαϊές, ενώ δεν υπάρχει καμμία με συντεταγμένες.

Παρ' όλα αυτά, κάποια δασαρχεία που αντιμετωπίζουν εξ ίσου μεγάλο αριθμό συμβάντων, δημοσιεύουν δεδομένα πολύ καλύτερης ποιότητας. Ενδεικτικά, στη Χαλκιδική το 94% (29 περιοχές) είναι καταπατήσεις ενώ το 74% έχει συντεταγμένες, στην Βοιωτία το 78% (18 περιοχές) είναι καταπατήσεις ενώ το 100% έχει συντεταγμένες, και στην Λάρισα το 95% (18 περιοχές) είναι καταπατήσεις ενώ το 100% έχει συντεταγμένες.Με την αύξηση του αριθμού των καταχωρημένων περιοχών, κάποια από τα σημερινά συμπεράσματα είναι πιθανόν να τροποποιηθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: