Εγγραφή

Ιστολόγιο

11 Απρ 2000

Οδηγίες για την εισαγωγή δεδομένων στο datablog: αναδασωτέα

Από την kalliopi

1. Επιλέγουμε ένα νομό από τη δεξιά στήλη.

2. Επιλέγοντας, παραδείγματος χάριν, το νομό Δωδεκανήσου βγαίνουμε στην ακόλουθη σελίδα. Παρατηρώντας τη σελίδα βλέπουμε ότι κάποιες περιοχές στη δεξιά μεριά έχουν μόνο το κουμπάκι «επεξεργασία», ενώ κάποιες άλλες έχουν «kml» και «χάρτης». Όσες περιοχές έχουν μόνο το κουμπάκι «επεξεργασία» σημαίνει ότι τα δεδομένα δεν έχουν εισαχθεί.

3. Πατώντας το τριγωνάκι που βρίσκεται στα δεξιά κάθε περιοχής βλέπουμε ότι μια περιοχή που χρειάζεται επεξεργασία έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Ι. “>> Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι η περιοχή χρειάζεται εισαγωγή στοιχείων ή/και συντεταγμένων. *

ΙΙ. Δίπλα απ’ αυτό το σύμβολο υπάρχει η αιτία που κηρύσσεται η έκταση αναδασωτέα.

ΙΙΙ. Ο Νομός που βρίσκεται η έκταση.

ΙV. Ο Δήμος που βρίσκεται η έκταση.

V. Το ΦΕΚ απ’ όπου θα εξάγουμε τα δεδομένα.

VI. Οι συντεταγμένες, που εδώ φαίνεται ότι δεν έχουν εισαχθεί.

VII. Ποιος εισήγαγε τα δεδομένα.

* ">", σημαίνει "εισαγωγή στοιχείων, χωρίς συντεταγμένες"
">>" σημαίνει "εισαγωγή στοιχείων 'η/και συντεταγμένων"
"Χάρτης" σημαίνει "όλα είναι συμπληρωμένα"
"" (τίποτα, αρχή με το συμβάν) σημαίνει "όλα είναι συμπληρωμένα, και δεν υπάρχουν συντεταγμένες"

4. Εν συνεχεία, για να εισαγάγουμε τα δεδομένα πατάμε το κουμπάκι «επεξεργασία» και βγαίνουμε στην ακόλουθη σελίδα. Αριστερά βρίσκεται το ΦΕΚ και δεξιά ένας χάρτης και μια κίτρινη φόρμα, όπου θα εισαγάγουμε τα δεδομένα του ΦΕΚ.

Στην κίτρινη φόρμα εισαγωγής δεδομένων από το ΦΕΚ βλέπουμε ότι έχουν ήδη εισαχθεί κάποια δεδομένα, ο νομός, ο δήμος και το θέμα (αιτία της κήρυξης της έκτασης ως αναδασωτέας), όπως ακριβώς είδαμε και στην προηγούμενη φωτογραφία (3) και άρα δε χρειάζεται να τα αλλάξουμε.

Όταν βρούμε αυτά τα δεδομένα κοιτάζουμε στη σελίδα του Νομού (3) για να δούμε μήπως τα δεδομένα που φτιάχνουμε, υπάρχουν ήδη και τα κάνουμε διπλά και άρα άδικα.

5. Για να εισαγάγουμε τα δεδομένα «θέση», «διαμέρισμα», «έκταση μ2» και «ημερομηνία» πηγαίνουμε στην προηγούμενη σελίδα του ΦΕΚ πατώντας το κάτω βέλος της σελίδας που βρίσκεται ψηλά στην κίτρινη φόρμα και φαίνεται με κόκκινο στην άνωθεν φωτογραφία (4).

Έτσι, βγαίνουμε στην ακόλουθη σελίδα, όπου ψάχνοντας λίγο το κείμενο βρίσκουμε τα δεδομένα. Προσέχουμε τις ημερομηνίες. Απαιτούν λίγο διάβασμα. Μας ενδιαφέρει η ημερομηνία ενός συμβάντος:

  • Αν είναι πυρκαϊά, μας ενδιαφέρει η ημερομηνία της πυρκαϊάς.

  • Αν υπάρχει αυτοψία δασικού, τότε βάζουμε αυτήν την ημερομηνία.

  • Αν δεν υπάρχουν ημερομηνίες συμβάντων, μόνον τότε βάζουμε την ημερομηνία της εισήγησης του Δασάρχη.

Για την έκταση είναι προτιμότερο να δίνουμε ό,τι ακριβώς λέει το ΦΕΚ μαζί με τις μονάδες μέτρησης π.χ.

1234 τμ ή
1234 τετραγωνικά μέτρα ή
1,234 στρ. ή
1,234 στρέμματα

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα τμήματα εκτάσεων στο ΦΕΚ, τοποθετούμε και τα δύο προσθέτοντάς τα με ένα ‘σύν’ (+), π.χ. 1235τ.μ.+2152τ.μ.

Στη συνέχεια αντιγράφουμε τα δεδομένα κάνοντας αντιγραφή/copy το κάθε στοιχείο από το ΦΕΚ και επικόλληση/paste στην κίτρινη φόρμα εισαγωγής δεδομένων, ή τα γράφουμε με το χέρι.

6. Ξαναγυρνάμε στην επόμενη σελίδα πατώντας το πάνω βέλος της σελίδας που βρίσκεται ψηλά στην κίτρινη φόρμα εισαγωγής δεδομένων για να ξαναβγούμε στο χάρτη. Εκεί βρίσκουμε τις συντεταγμένες, όταν υπάρχουν (I). Για να εισαγάγουμε τις συντεταγμένες στην κίτρινη φόρμα επιλέγουμε το κουμπάκι «Συντεταγμένες» (II).

Αντιγράφουμε την κάθε σειρά των συντεταγμένων με τη σειρά που φαίνονται στο ΦΕΚ μέχρι την τελεία. Δηλ. το πρώτο ζευγάρι: 856601.2514,4029567.1565 γίνεται: 856601, 4029567 (με ακρίβεια μέτρου, τα δεκαδικά δεν είναι απαραίτητα). Με αυτόν τον τρόπο αντιγράφουμε και τις υπόλοιπες συντεταγμένες πατώντας enter στο κάθε ζευγάρι. Κάθε φορά που πατάμε enter παρατηρούμε ότι ο χάρτης αλλάζει, δημιουργώντας το χάρτη της αναδασωτέας έκτασης (III). Για να επαληθεύσουμε τις συντεταγμένες κοιτάμε στο φύλλο του ΦΕΚ την τοπογραφική έκταση για να δούμε αν είναι ίδια με αυτή που δημιουργήσαμε στο χάρτη (IV).

  • Σε περίπτωση που ένα ΦΕΚ έχει παραπάνω από ένα τμήμα αναδασωτέας έκτασης, προσθέτουμε τις συντεταγμένες με τον ακόλουθο τρόπο:

#Τμήμα 1
856601,4029567
κτλ.
#Τμήμα 2
856601,4029567 κτλ.

κ.ο.κ.

Αν οι συντεταγμένες δεν είναι ευανάγνωστες, προσθέτουμε μόνο τα άλλα δεδομένα.

7. Όταν τελειώσουμε με την εισαγωγή των δεδομένων και αφού τα ξαναελέγξουμε για περίπτωση λάθους, πατάμε το κουμπί πάνω από την κίτρινη φόρμα που λέει «datablog». Η κίτρινη φόρμα αλλάζει κι εμφανίζεται ένας πίνακας με τα στοιχεία. Τα επιλέγουμε πατώντας μέσα στον πίνακα με ctrl+A και κάνουμε αντιγραφή/copy.

*Όταν κάνουμε την αντιγραφή είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε στο ΦΕΚ να φαίνεται ο χάρτης της αναδασωτέας έκτασης και όχι η προηγούμενη σελίδα με το κείμενο.*

8. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στη σελίδα του Νομού που επιλέξαμε και πατάμε το κουμπί «Αναρτήστε δεδομένα» στο κάτω μέρος της σελίδας…

9. …και κάνουμε επικόλληση/paste τα δεδομένα, που φτιάξαμε προηγουμένως, στον πίνακα «Αφήστε το σχόλιό σας». Αν δεν έχετε λογαριασμό στο Google/Blogger, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις άλλες επιλογές. Πατήστε το κουμπί «Προεπισκόπηση» για να δείτε το σχόλιό σας κάτω από τα άλλα σχόλια και αφού όλα είναι εντάξει πατήστε «Δημοσιεύστε το σχόλιό σας» ή «δημοσίευση αυτού του σχολίου». Αν χρειάζεται κάποια επεξεργασία πατήστε το κουμπί «Επεξεργασία» και μετά τη δημοσίευση.

10. Αφού πατήσαμε «Δημοσίευση» βλέπουμε ότι στο κάτω μέρος έχει αναρτηθεί το σχόλιό μας. Στη συνέχεια πάμε στο πάνω μέρος της σελίδας και επιστρέφουμε στο Νομό πατώντας το κουμπί π.χ. «Νομός Δωδεκανήσου»…

11. …και βλέπουμε τα δεδομένα που μόλις προσθέσαμε.

Καλή επιτυχία!

Δεν υπάρχουν σχόλια: