Εγγραφή

Ιστολόγιο

21 Μαΐ 2008

Kοινωνικά μέσα και άυλη παραγωγή

Με την ευκαιρία μιας συνέντευξης του υπογράφοντος, ο Τήλαφος προτείνει σε όσους ενδιαφέρονται να δουν σφαιρικότερα τα θέματα της καινοτομίας, της συλλογικής παραγωγής και χρήσης αγαθών όπως η πληροφορία, να επισκεφτούν το ηλεκτρονικό περιοδικό Re-Public.

Το Re-Public είναι ένας από τις λίγους ελληνικούς ιστοτόπους όπου μπορεί κανείς να βρει τέτοιο πλήθος προσεγγίσεων σε θέματα όπως τα κοινωνικά μέσα ή τα άυλα κοινωνικά αγαθά (π.χ. η πληροφορία), και τη σχέση τους με την δημοκρατία και τις διάφορες εκφάνσεις της.

Ένα μεγάλο μέρος της προβληματικής που αναπτύσσεται στις σελίδες του Re-Public, συμπίπτει με αναζητήσεις και επί μέρους πρακτικές προτάσεις που επιχειρεί να αρθρώσει ο Τήλαφος και το datablog Τήλαφος-αναδασωτέα, ενώ διερευνώνται και ζητήματα σχετικά με τον ρόλο μεγάλων εταιρειών της πληροφορικής, όπως η Google που φιλοξενεί αυτό το ιστολόγιο, στην παραγωγή και αξιοποίηση της συλλογικής παραγωγικότητας και ιδίως τις λιγότερο εμφανείς αλλά σημαντικότατες οικονομικές συνιστώσες που ενυπάρχουν σε τέτοιου είδους φιλοξενίες.

Ένα ακόμα άρθρο του τρέχοντος αφιερώματος στο Web 2.0, του οποίου μέρος είναι και η συνέντευξη που προαναφέρεται, προσφέρει πολύ ενδιαφέροντα επιχειρήματα για το λόγο που, ακόμα κι αν πολλά κοινωνικά μέσα (ιστολόγια, wiki κλπ) δεν καταφέρνουν παρά να αποτελούν μια επαναλαμβανόμενη πολιτική διαμαρτυρία, εν τούτοις και σαν τέτοια βοηθούν στην αναζωογόνηση και συντήρηση των πολιτικών πεποιθήσεων και απόψεων που οδηγούν σ' αυτήν τη διαμαρτυρία, διασφαλίζοντας την πολιτική συμμετοχή, δεδομένης της υπερβολικά μεγάλης πολιτικής απάθειας και του κυνισμού στην εποχή μας.

Η έννοια της ομότιμης παραγωγής, ή peer-to-peer (P2P) production, δηλ. της παραγωγής και χρήσης προϊόντων δια μέσου ελεύθερα κατανεμημένων συστημάτων, ως ένας τρίτος τρόπος παραγωγής, διοίκησης και ιδιοκτησίας, ξεχωριστός από την παραγωγή με σκοπό το κέρδος ή τη δημόσια παραγωγή, η οποία (ομότιμη παραγωγή) εμφανίζεται στη λειτουργία των σύγχρονων διαδικτυακών κυρίως κοινοτήτων, αναπτύσσεται διεξοδικά στον ιστότοπο της P2P Foundation, και στο ελληνικό wiki και ιστολόγιό της.

Σημαντική παρατήρηση για τέτοιου είδους ομότιμη παραγωγή, όπως πιθανότατα μπορεί να χαρακτηριστεί και η προσπάθεια του Τήλαφου, είναι ότι:

"[...]Η ομότιμη παραγωγή λειτουργεί πολύ ευκολότερα στη σφαίρα των άυλων αγαθών, όπου η προσφορά είναι ο ελεύθερος χρόνος και το διαθέσιμο πλεόνασμα υπολογιστικών πόρων. [...] Προς το παρόν η ομότιμη παραγωγή δεν προσφέρει κάποια λύση για την υλική επιβίωση των συμμετόχων της. Κατά συνέπεια, πολλοί άνθρωποι που εμπνέονται από τις κοινωνικές αξίες της ισότητας, θα καταφεύγουν στην εταιρική παραγωγή, την κοινωνική οικονομία, και άλλα σχήματα από τα οποία θα μπορούν να αντλήσουν εισόδημα, ενόσω, στον ίδιο χρόνο θα τιμούν τις αξίες τους. Με την έννοια αυτή τα σχήματα αυτά είναι συμπληρωματικά."

Περισσότερα, στις σελίδες των παραπάνω ιστοτόπων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: