Εγγραφή

Ιστολόγιο

19 Μαΐ 2008

Τί συμβαίνει στη Μελίβοια Λαρίσης;

Ο δήμος Μελίβοιας βρίσκεται κοντά στις εκβολές του Πηνειού στη Λάρισα. Παρατηρώντας τις καταχωρίσεις δεδομένων στον Τήλαφο-αναδασωτέα, διαπιστώνει κανείς έναν αξιοσημείωτο αριθμό εκχερσώσεων και καταπατήσεων. Τα δεδομένα των στατιστικών είναι αδιαμφισβήτητα και ένα μικρό δείγμα τους έχει ως εξής:

                     Πυκν.  Καταπατ./ Πυρκαϊές/
                     Πληθ.  κάτοικο/ κάτοικο/
Δήμος    Νομός   Συμβ. Πυρκ. Καταπ. κατ/τ.χ. τετρ.χλμ. τετρ.χλμ.
--------------------------------------------------------------------
Μελιβοίας  Λαρίσης   27  4  23   14.57  1.58   0.27
Λεύκτρου  Μεσσηνίας  20  2  18   19.14  0.94   0.10
Μάνδρας   Αττικής   35  7  26   61.91  0.42   0.11
Κασσάνδρας Χαλκιδικής 18  0  18   45.80  0.39   0.00
Μεγαρέων  Αττικής   44  9  32   84.58  0.38   0.11
Αγ.Θεοδώρων Κορινθίας  16  0  16   50.63  0.32   0.00
Κερατέας  Αττικής   28  7  16   86.28  0.19   0.08

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο δήμος Μελίβοιας είναι ο δήμος με τον τρίτο μεγαλύτερο αριθμό καταπατήσεων στην Ελλάδα, με πρώτο τον δήμο Μεγαρέων Αττικής και δεύτερο τον δήμο Μάνδρας Αττικής. Αν όμως υπολογίσει κανείς και τον πληθυσμό και την έκταση του δήμου Μελίβοιας, θα διαπιστώσει ότι η αναλογία καταπατήσεων ανά κάτοικο ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο είναι σχεδόν τετραπλάσια αυτής των δήμων Μεγαρέων και Μάνδρας Αττικής. Με λίγα λόγια, οι κάτοικοι της Μελίβοιας φαίνεται από τα δεδομένα να είναι οι μεγαλύτεροι καταπατητές της χώρας, με δεύτερους τους κατοίκους του Λεύκτρου Μεσσηνίας και τρίτους τους κατοίκους της Μάνδρας Αττικής, για το έτος 2007+. Κι επειδή είναι ίσως άδικο να χρεώνεται ο τίτλος σε όλους τους κατοίκους, τα ονόματα των καταπατητών αναγράφονται τις περισσότερες φορές στις ανακηρύξεις που δημοσιεύονται στο ΦΕΚ.

Το θέμα φαίνεται να είναι γνωστό στην πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια, όπως φαίνεται στο απόσπασμα από ερώτηση βουλευτή στις 12 Απριλίου 2005, που παρατίθεται:

Β. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
1. Στην με αριθμό 5397/23-11-04 ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασιλείου Έξαρχου δόθηκε με το υπ’ αριθμ. 1353Β/17-12-04 έγγραφο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ακόλουθη απάντηση:

"Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι:
Για την περιφέρεια Θεσσαλίας έχει ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός σε στρατηγικό επίπεδο με τη θεσμοθέτηση του αντίστοιχου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (αρ. απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 25292/25.06.2003 - ΦΕΚ 1484/Β/04)."
...
"Β) Τις υπόλοιπες, ορεινές - ημιορεινές περιοχές, με προβλήματα ανάπτυξης, στις οποίες ουσιαστικά περιλαμβάνεται όλη η ορεινή περιμετρική ζώνη της Περιφέρειας.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η περιοχή των εκβολών του Πηνειού ποταμού, όπου λόγω της ευαισθησίας του περιβάλλοντος μεγιστοποιούνται τα δυσμενή αποτελέσματα των οικιστικών πιέσεων (κυρίως β' κατοικία με αυθαίρετη δόμηση). Επιβάλλεται η άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος με λεπτομερή σχεδιασμό, κατά τον οποίο θα ληφθούν υπόψη η υπάρχουσα κατάσταση, η κείμενη νομοθεσία, οι κατευθύνσεις του παρόντος και οι προτάσεις των μελετών που έχουν εκπονηθεί για την περιοχή. Βασική επιδίωξη είναι, να θεσμοθετηθούν χρήσεις και όροι το συντομότερο και να εξασφαλιστεί η τήρηση τους και μέσω της παροχής κινήτρων, δεδομένου ότι η διαιώνιση των σημερινών προβλημάτων οδηγεί σε ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος"
...
"Περαιτέρω, για την εν λόγω περιοχή, έχουν θεσμοθετηθεί οι Πολεοδομικές Μελέτες των περιοχών Αγιόκαμπου και Βελίκας (ΦΕΚ 342/Δ/1999 και 889/Δ/1999).
Συμπληρωματικά, σημειώνουμε ότι υπάρχουν θεσμοθετημένα Π.Δ/γματα καθορισμού Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου για τα παραλιακά τμήματα των κοινοτήτων Σκήτης, Σωτηρίτσας, Μελίβοιας και Αιγάνης, Κρανιάς από το Δέλτα του Πηνειού μέχρι τα όρια του Ν. Λάρισας με το Ν. Πιερίας (ΦΕΚ 750/Δ/1991 και 589/Δ/1990).
Ο Υπουργός
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ"

Ας ελπίσουμε το ΥΠΕΧΩΔΕ, η Αγροφυλακή και τα δασαρχεία να κάνουν τη δουλειά τους, και να μην είναι τα παραπάνω τα αποδεικτικά στοιχεία ενός εγκλήματος που προαναγγέλλεται εδώ και καιρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: