Εγγραφή

Ιστολόγιο

28 Μαΐ 2008

GRASS GIS και CORINE 2000: Δημόσια πληροφορία και ανοιχτό λογισμικό

Είναι πολλές οι αναφορές και οι προτάσεις που γίνονται τελευταία για τεχνολογικά συστήματα που επιτρέπουν την μελέτη των δασικών συστημάτων, την ανίχνευση των πυρκαϊών κ.λ.π., γεγονός πολύ θετικό γιατί δείχνει την ευαισθητοποίηση και την συστράτευση των επιστημόνων για να περιοριστούν τα προβλήματα και να δοθούν βιώσιμες λύσεις. Είναι φυσικό πολλές φορές παρόμοιες προτάσεις να έχουν ένα σημαντικό κόστος εφαρμογής, γιατί εκτός από το κόστος της μελέτης τους και του υλικού, στηρίζονται σε προϊόντα λογισμικού που διατίθενται κατ' αποκλειστικότητα από ιδιωτικές εταιρείες, και γιατί απαιτούν εκτός της εγκατάστασης και της λειτουργίας τους και συμβόλαια υποστήριξης και συντήρησης που έχουν υψηλό κόστος. Για το λόγο αυτό απαιτούν χρηματοδότηση από την πολιτεία, που όμως αδρανεί, ακόμη και μετά την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων1.

Πολλές από τις τεχνολογικές προτάσεις που έχουν σημείο εκκίνησης το κέρδος δεν κατανοούν και γι αυτό δεν συνοδεύονται από μια πολιτική ανοίγματος της πληροφορίας που παράγουν προς το ευρύ κοινό. Ένας μεγάλος αριθμός επιστημόνων όμως εργάζεται πια σε περιβάλλοντα που αξιοποιούν την ανοιχτή πληροφορία, χρησιμοποιώντας συστήματα που προσφέρουν εξαιρετικές τεχνολογικές δυνατότητες και τα οποία έχουν μηδενικό κόστος, όπως τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic Information Systems - GIS) που προσφέρονται δωρεάν με άδειες ελεύθερου λογισμικού/λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).

Την εφαρμογή ενός τέτοιου δωρεάν συστήματος περιγράφει η εξαιρετική εργασία Οδηγός αξιοποίησης της βάσης δεδομένων CORINE2000 με το GRASS-GIS υπό το Ubuntu-Linux 8.04 του δασολόγου Νίκου Αλεξανδρή, από το πανεπιστήμιο του Freiburg της Γερμανίας, που έχει τη χαρά να παρουσιάζει σήμερα ο Τήλαφος.


Η εργασία αυτή είναι ένας πλήρης οδηγός βήμα-πρός-βήμα για την εγκατάσταση και λειτουργία της βάσης δεδομένων CORINE2000 στο πρόγραμμα GIS GRASS. H CORINE2000 είναι ένας ψηφιακός χάρτης κάλυψης/χρήσης της γήινης επιφάνειας για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος (European Environment Agency - EEA). Ο οδηγός προσφέρεται από τον Νίκο Αλεξανδρή με την ελπίδα να φανεί χρήσιμος σε μελετητές περιβαλλοντικών/δασικών προβλημάτων, δασικούς υπαλλήλους, φοιτητές δασολογίας και περιβάλλοντος και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται ερασιτεχνικά.

Η προσφορά τέτοιων υπηρεσιών είναι ένα παράδειγμα δημοκρατικής πολιτικής αγωγής άξιο μίμησης, κυρίως από την επιστημονική κοινότητα της Ελλάδας που δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει ακόμη (με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις) μια πολιτική ανοίγματος της επιστημονικής της παραγωγής στο ευρύ κοινό, με τρόπο εύληπτο και αξιοποιήσιμο. Τέτοια παραδείγματα στηρίζουν έμπρακτα το σύνθημα "Η δημόσια πληροφορία ανήκει στον πολίτη", παρέχοντας τα δωρεάν εργαλεία και τις οδηγίες για την αξιοποίησή της.

Θερμές ευχαριστίες στο Νίκο Αλεξανδρή για την δημοσίευση του οδηγού στον Τήλαφο. Πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές και σύνδεσμοι για τα δεδομένα και το λογισμικό περιέχονται στο κείμενο του οδηγού.
_______________________
1Αναφορά στο σύστημα ΣΙΘΩΝ, του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, κόστους 300000€, από την ομιλία του Δρ. Παύλου Κωνσταντινίδη, Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα, 7ο Ερώτημα, σελ. 13.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ίσως οι έλληνες χρήστες του GRASS μπορούν να ενωθούν. Μια προσπάθεια εδώ: http://users.auth.gr/~paki/GIS/