Εγγραφή

Ιστολόγιο

30 Ιουν 2008

Κοινωνία της Πληροφορίας: Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Η ευημερία των σύγχρονων κοινωνιών στηρίζεται στην ικανότητα των πολιτών της, των ενώσεών τους και των οργάνων της πολιτείας να παράγουν υλικό και πολιτιστικό πλούτο. Μια κοινωνία, που στηρίζεται στην πληροφορία, αναγνωρίζοντάς την ως σημαντική προϋπόθεση για την ευημερίας της, έχει ανάγκη να δημιουργεί και να συντηρεί αξιόπιστες πηγές που να μπορούν να την παράγουν. Η παραγωγή και διάθεση πληροφοριών και δεδομένων που αφορούν τα δημόσια πράγματα είναι για το λόγο αυτό υποχρέωση της πολιτείας. Η δημόσια πληροφορία που παράγει η πολιτεία πρέπει να είναι αξιόπιστη ώστε να εξαλείφει τις αβεβαιότητες ή τις αμφιβολίες που μπορεί να δημιουργούνται στους πολίτες.

Είναι απαραίτητο επίσης, μια σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία, που αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, να αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι πολίτες δεν είναι απλοί καταναλωτές ανακοινώσεων, ειδήσεων και δευτερογενώς επεξεργασμένων πληροφοριών, αλλά μέτοχοι και συντελεστές των εξελίξεων στην κοινωνία και επομένως η δημόσια πληροφορία τους αφορά άμεσα. Μόνον με την αναγνώριση αυτής της πραγματικότητας και την διακίνηση αξιόπιστης και εύχρηστης πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί μια σύγχρονη κοινωνία να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών και τη δημιουργικότητα των πολιτών προς όφελός της.

Μία θεμελιώδης μεταρρύθμιση για την ανασυγκρότηση του Ελληνικού κράτους είναι η διαίρεση της χώρας σε νέες διοικητικές μονάδες σύμφωνα με το πρόγραμμα Ι.Καποδίστριας. Η ελληνική πολιτεία, δια του Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣΔΔΑ), παρέχει πληροφορίες σχετικά με την συγκρότηση και η λειτουργία της νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Μεταξύ των πληροφοριών αυτών είναι και στοιχεία ταχυδρομικών ή ηλεκτρονικών διευθύνσεων για κάθε νομαρχία ή δήμο και χάρτες των νομών με τους δήμους που περιλαμβάνουν.

Δείγματα των χαρτών αυτών (στην αρχική τους ανάλυση χωρίς επεξεργασία) φαίνονται παρακάτω:

Νομός Ιωαννίνων (ΥΠΕΣΔΔΑ)Νομός Κερκύρας (ΥΠΕΣΔΔΑ)


Μερικές παρατηρήσεις σχετικά με την ποιότητα των πληροφοριών που διατίθενται στο διαδίκτυο από το ΥΠΕΣΔΔΑ:
  Εικόνες:
 • Είναι κακής ποιότητας και δυσανάγνωστες.
 • Δεν περιλαμβάνουν στοιχεία γεωαναφοράς (γεωγραφικό σύστημα αναφοράς, κάναβο, συντεταγμένες γωνιών κλπ), δηλ. αγνοούν τους στοιχειώδεις κανόνες της σχετικής επιστήμης.
 • Ενώ διατίθενται ελεύθερα, χωρίς copyright, περιλαμβάνουν χρωματικά στοιχεία (κόκκους) που εμποδίζουν την αντιγραφή τους με φωτοτυπικό ή την ψηφιοποίησή τους, άρα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν ούτε για βασικές εργασίες.
 • Η σύγκριση των ορίων που παρουσιάζονται σε αυτές τις εικόνες με αυτά που παρέχει ο ΟΚΧΕ αποδεικνύει ότι οι εικόνες του ΥΠΕΣΔΔΑ περιέχουν σοβαρά σφάλματα.
 • Κείμενα:
 • Στις σελίδες κάθε ΟΤΑ, δεν υπάρχει κωδικός ή άλλη αναφορά πέραν του ονόματος (δηλ. δεν υπάρχουν metadata, κωδικός νομού, δήμου κλπ), άρα είναι αδύνατον να συσχετιστούν παρόμοια στοιχεία με βάση έναν ενιαίο κωδικό ΟΤΑ (ιδίως από ηλεκτρονικά συστήματα όταν τα ονόματα των δήμων διαφέρουν κατά τι στον τρόπο που αναγράφονται π.χ. καταλήξεις, δημοτική/καθαρεύουσα κ.λ.π.). Κωδικούς για κάθε ΟΤΑ έχει αναπτύξει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) και ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελάδας (ΟΚΧΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, που όμως και αυτοί διαφέρουν μεταξύ τους.
 • Η αρίθμηση που υπάρχει εσωτερικά σε κάθε στοιχείο των πινάκων στη σελίδα ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ είναι αυθαίρετη και δεν συμπίπτει με τους κωδικούς ΟΤΑ που έχει και χρησιμοποιεί η ΕΣΥΕ ή ο ΟΚΧΕ.
 • Η λεπτομερής πληροφορία για κάθε δήμο δεν είναι ενημερωμένη: για παράδειγμα η κ. Φώφη Γεννηματά αναφέρεται ακόμη ως Νομάρχης Αττικής-Πειραιά, ενώ παραιτήθηκε τον Αύγουστο του 2007,
  ο Γιώργος Μακρής σαν δήμαρχος Προσοτσάνης Δράμας, ενώ πέθανε στις 6-11-2007.
 • Από στατιστική ανάλυση των στοιχείων που παραθέτει το ΥΠΕΣΔΔΑ φαίνεται ότι 109 δήμοι ή νομαρχίες από τις συνολικά 1093 εγγραφές, δεν έχουν δηλωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 801 δεν διαθέτουν σελίδα στο διαδίκτυο και 12 τουλάχιστον δήμοι έχουν διευθύνσεις που προσφέρονται δωρεάν από εταιρείες του εξωτερικού, ενώ η συντριπτική τους πλειοψηφία (> 85%) έχει διευθύνσεις από ιδιωτικούς παρόχους (ISP) και όχι από το πρόγραμμα ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Ένας έλεγχος τυχαίων δήμων όμως αποδεικνύει ότι τα στοιχεία του ΥΠΕΣΔΔΑ δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αφού αρκετοί δήμοι έχουν ιστοσελίδες που δεν αναφέρονται στους πίνακες του ΥΠΕΣΔΔΑ.
 • Είναι αξιοσημείωτο ότι οι περισσότερες σελίδες των ΟΤΑ ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αγνοούν τις βασικές αρχές της "πελατοστρέφειας" (user oriented) στην κατασκευή των δικτυακών τους τόπων, προβάλλοντας κατ' εξοχήν τα πρόσωπα των δημάρχων ή των νομαρχών, σαν να επρόκειτο για τις προσωπικές τους ιστοσελίδες, γεγονός που καθιστά τις σελίδες αυτές δύσχρηστες ή και απωθητικές, ιδίως όταν δεν παρέχουν καμμία ουσιαστική πληροφόρηση.
 • Οι κατασκευαστές των σελίδων του ΥΠΕΣΔΔΑ αγνοούν τη βασική υποχρέωση τους να "τρέχουν" οι σελίδες τουλάχιστον στους 2-3 γνωστούς φυλλομετρητές (browsers), δηλ. Internet Explorer, Firefox, Opera, και προβάλλουν σελίδες αποκλειστικά για Internet Explorer, π.χ. η σελίδα Στατιστικά στοιχεία.
Σημειώνεται ότι το ΥΠΕΣΔΔΑ είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος "ΣΥΖΕΥΞΙΣ" που έχει σκοπό την προσαρμογή της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης στις σύγχρονες ηλεκτρονικές τεχνολογίες μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Τα παραπάνω σημεία δείχνουν ότι οι βασικές ειδικές πληροφορίες του δικτυακού τόπου του ΥΠΕΣΔΔΑ για τους ΟΤΑ, δηλ. οι χάρτες και τα στοιχεία διευθύνσεων για τους δήμους και τις νομαρχίες, δεν μπορούν να παρέχουν τρέχουσα, αξιόπιστη και ακριβή πληροφορία στους πολίτες, αντίθετα παρέχουν χαμηλής ποιότητας στιγμιότυπα της πληροφορίας αυτής από το παρελθόν. Προφανείς αιτίες γι αυτό φαίνεται να είναι η έλλειψη βούλησης, η αδυναμία συντονισμού με άλλα υπουργεία, η άγνοια της τεχνολογίας, των απαιτήσεών και των κανόνων της και η απουσία διαδικασίας εξασφάλισης της ποιότητας των σελίδων του δικτυακού τόπου.

Κατ' αυτόν τον τρόπο όμως, παρ' όλη την αρχική προσπάθεια για την κατασκευή ενός χρήσιμου κόμβου παροχής επίσημης λεπτομερούς πληροφόρησης προς τους πολίτες, στην πρώτη σελίδα του οποίου παρατίθεται το Άρθρο 5α, παραγρ.2 του Συντάγματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ο δικτυακός τόπος του ΥΠΕΣΔΔΑ για τους ΟΤΑ μοιάζει εγκαταλελειμμένος και δεν αποτελεί αξιόπιστη πηγή πληροφορίας σχετικά με την νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση.

_________________
Σχετικά άρθρα:
Κοινωνία της Πληροφορίας: η περίπτωση του ΥΠΕΧΩΔΕ
Κοινωνία της Πληροφορίας: η περίπτωση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: