Εγγραφή

Ιστολόγιο

26 Ιουν 2008

Νέο datablog με σήματα πυρκαϊάς από το FIRMS!

Ο Τήλαφος-φωτιές είναι μία νέα εφαρμογή datablog, ένα πείραμα με αντικείμενο την καταγραφή σε (περίπου) πραγματικό χρόνο περιοχών στις οποίες εκδηλώνονται πυρκαϊές. Τα σήματα για τις πυρκαϊές προέρχονται από την υπηρεσία FIRMS του Πανεπιστημίου του Meryland, και στηρίζονται σε επεξεργασία καθημερινών δορυφορικών εικόνων του συστήματος MODIS της NASA.

Ο Τήλαφος-φωτιές δέχεται τα σήματα σε μορφή γεωγραφικών συντεταγμένων και με διπλή αντίστροφη αναζήτηση (reverse geocoding) αποδίδει τον νομό, τον δήμο και τον πλησιέστερο στο σημείο της πυρκαϊάς οικισμό. Η κατάλληλη συντακτική / γραμματική μορφοποίηση των αποτελεσμάτων προσβλέπει στο να δώσει στο κείμενο κάπως φυσικότερο ύφος ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωσή του σαν είδηση, χωρίς να θίγεται η δομή της πληροφορίας, η οποία εξασφαλίζεται με τη χρήση των προδιαγραφών microformat. Η διαδικασία είναι απολύτως αυτοματοποιημένη, χωρίς καμμία παρέμβαση χειριστή σε οποιοδήποτε στάδιο της δημοσίευσης.

Η υλοποίηση ενός datablog, ενός blog δηλαδή που δημοσιεύει δεδομένα αντί για απλές ειδήσεις ή προσωπικά άρθρα, προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

  1. Εκμεταλλεύεται την υποδομή που προσφέρουν, για δικούς τους λόγους, μεγάλες εταιρείες, παρέχοντας αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση της πλατφόρμας του datablog.
  2. Προσφέρει έναν μηχανισμό συμμετοχής των πολιτών, μέσω της δυνατότητας σχολίων, στην συλλογή / έλεγχο / αξιοποίηση των δεδομένων.
  3. Προσφέρει την τεχνική υποδομή για τη διάχυση της πληροφορίας μέσω της υλοποίησης ενός τύπου webservice που επιτυγχάνεται με την χρήση της ροής (feed) των ειδήσεων / δεδομένων του datablog. Η απλούστερη χρήση του datablog: φωτιές είναι η ενσωμάτωσή της ροής των πληροφοριών του σε ιστοσελίδες τρίτων. Ένα παράδειγμα αυτής της χρήσης, φαίνεται στη δεξιά στήλη.

Η ελεύθερη διάθεση πρωτογενούς δημόσιας πληροφορίας στον πολίτη αφαιρεί ένα μέρος της δυσκολίας για την απόκτησή της και επιτρέπει την επεξεργασία της από οποιονδήποτε το επιθυμεί, οδηγώντας ίσως και στην δημιουργία υψηλότερων προσδοκιών και απαιτήσεων από την πολιτεία και τις υπηρεσίες της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: