Εγγραφή

Ιστολόγιο

10 Οκτ 2008

Δημόσια δεδομένα, δασολόγιο και νέες τεχνολογίες

"[...] the first lesson:
1. Every good work of software starts by scratching a developer's personal itch.
Εικόνα από το δασολόγιο Κορίνθου

Παραφράζοντας τη γνωστή φράση του Eric S. Raymond θα μπορούσε κανείς να πει ότι κάθε καλή ιδέα πραγματώνεται, όταν αυτός που την πιστεύει την εφαρμόζει ο ίδιος.

Το ιστολόγιο έχει και παλιότερα αναφερθεί στη δουλειά που γίνεται στο δασαρχείο Κορίνθου, και ιδιαίτερα στην πεποίθηση του δασάρχη ότι η πληροφορία που αφορά τα δάση είναι δημόσια και ανήκει στους πολίτες. Το δασαρχείο, με ελάχιστα τεχνικά μέσα αλλά με μεγάλο ενδιαφέρον για το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του, έχει αρχίσει να δημιουργεί το δασολόγιο της Κορίνθου, αξιοποιώντας όλες τις πηγές πληροφοριών που υπάρχουν διαθέσιμες. Στη μίνι διαδικτυακή συζήτηση που ακολουθεί, ο δασάρχης κ. Παναγιώτης Μπούλιας εξηγεί πώς παράγεται επί τόπου η πληροφορία του δασολογίου:
Στην την προηγούμενη επαφή μας, μας είχατε διαθέσει σε ψηφιακή μορφή τις περιοχές που κάηκαν το καλοκαίρι του 2007 στην Κορινθία. Που βρίσκεται αυτή η καταγραφή σήμερα;

- Εκτός από τις καταγραφές των καμένων που συνεχίζονται, γίνεται μια νέα εργασία, η αρχή του δασολόγιου του δασαρχείου Κορίνθου. Το δασολόγιο συντάσσεται από μας, χωρίς πολυδάπανες δημοπρασίες. Χρησιμοποιούμε ορθοφωτοχάρτες (από δορυφορικές εικόνες 1m το pixel). Τις εικόνες τις βρήκαμε μόνοι μας χωρίς βοήθεια από το υπουργείο. Έχουμε φτιάξει μόνοι μας, και σχετικά εύκολα, ορθοφωτοχάρτες του 1960 και του 1987.

Έχετε κάποια εκτίμηση για το μέγεθος του έργου ή τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του;

- Αν μας έδιναν 5 άτομα για ένα χρόνο θα είχαμε χαρτογραφήσει όλα τα δάση μας και θα τα είχαμε σφραγίσει.

Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της προσπάθειας; Έχετε κάποια ποιοτικά αποτελέσματα ή συμπεράσματα που να βγαίνουν από τη μέχρι τώρα επεξεργασία;

-Αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή μορφή στο παρελθόν εξάγονται αποκαρδιωτικά αποτελέσματα. Οι καταπατήσεις είναι απίστευτες, ποτέ δεν είχαν εντοπιστεί. Ο σκοπός για τον οποίο ξεκίνησα αυτή την προσπάθεια ήταν για να καταλάβω αφ' ενός αν ήταν εύκολο να γίνει αφ' εταίρου αν γίνεται πραγματική προστασία με το υπάρχον σύστημα.

Διαπίστωσα ότι το πρώτο ήταν εύκολο. Με όπλα τους σημερινούς ορθοφωτοχάρτες, dtm, κατάλληλο λογισμικό και μια ομάδα ανθρώπων που θα απασχολείται μόνο μ' αυτό το αντικείμενο, σε ένα χρόνο θα είναι έτοιμο.

Διαπίστωσα όμως στην πράξη, και αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι χωρίς ορθοφωτοχάρτες και σύγκριση με το παρελθόν δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική προστασία των δασών. Όσα άτομα και να προσληφθούν, αν δεν μάθουν τις σύγχρονες τεχνολογίες, ποτέ δεν θα γίνει τίποτα.

Στόχος μου να περαστούν οι γραμμές των περιοχών των δασών σε GPS. Στο νέο σύστημα που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, οι δασοφύλακες θα κάνουν τη δουλειά τους με GPS και με τους χάρτες των δασών περασμένους μέσα. Ένα σύστημα που, με ελάχιστο κόστος για την πολιτεία αλλά αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, θα επιτρέπει στους δασοφύλακες να γνωρίζουν επί τόπου τί είναι ή τί θα έπρεπε να είναι δάσος και τί όχι.
Ένα μέρος της τρέχουσας δουλειάς για το δασολόγιο της Κορίνθου φαίνεται στο αρχείο arx_Kleones.zip που διέθεσε ο δασάρχης για ελεύθερη χρήση. Οι συντεταγμένες είναι σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.

Δεν υπάρχουν σχόλια: