Εγγραφή

Ιστολόγιο

23 Νοε 2008

Η αγορά των δημόσιων δεδομένων

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο άρθρο, το εργαστήρι του Re-public έφερε στην επιφάνεια έναν θησαυρό πληροφοριών και συνδέσμων, που με τη σειρά τους οδηγούν σε ακόμα περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.

Διαβάζοντας κάποιες από έγγραφα που σχετίζονται με το θέμα,1, 2, 3 νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να παρατεθούν μερικά ψήγματα από τα στοιχεία που δείχνουν τις διαφορές της πολιτικής προσέγγισης των ΗΠΑ και της ΕΕ , και εξηγούν γιατί υστερεί τόσο πολύ η Ευρώπη (και ακόμη περισσότερο η Ελλάδα) στην δημιουργία μιας αγοράς πληροφοριών και δεδομένων με μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Μια σημαντική παρατήρηση είναι ότι η διαφορετική πολιτική των ΗΠΑ στηρίζεται στην αναγνώριση της δυναμικής που έχει η δημιουργία δευτερογενούς αγοράς δεδομένων και υπηρεσιών που να βασίζεται στην εμπορική χρήση δημόσιων δεδομένων τα οποία παρέχονται ελεύθερα από τον δημόσιο τομέα. Οι ΗΠΑ, με μόνον 2πλάσιες επενδύσεις στον τομέα των δημοσίων δεδομένων από την ΕΕ (19 έναντι 9.5 δισ. δολ.), έχουν αγορά με οικονομική αξία 40 πλαίσια των επενδύσεων, ενώ η ΕΕ μόνον 7πλάσια των επενδύσεων στον ίδιο τομέα.

Η τελική απόδοση σε έσοδα για το δημόσιο από τον διευρυμένο κύκλο εργασιών της δευτερογενούς αυτής αγοράς στις ΗΠΑ δικαιολογεί απολύτως την πολιτική αυτήν της ελεύθερης διάθεσης των δημόσιων δεδομένων. Με λίγα λόγια, η οικονομική απόδοση της αμερικανικής πολιτικής για ανοιχτά δημόσια δεδομένα είναι περίπου 5πλάσια της ευρωπαϊκής πολιτικής των κλειστών δεδομένων.

Όρια στον Κυβερνοχώρο: Αντικρουόμενες Πολιτικές Δημόσιων Δεδομένων
και οι Οικονομικές Επιπτώσεις τους1

 Αρχές διασποράς δημόσιων δεδομένων στις ΗΠΑ (OMB2)

 Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα πρέπει να:

 - διασπείρουν ενεργά όλες τις δημόσιες πληροφορίες
 - χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις
 - στο κόστος της διασποράς τους και μόνον
 - εκμεταλλευόμενες ιδιωτικά, ακαδημαϊκά και άλλα κανάλια 
  διασποράς (δηλ. αποφεύγοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό)
 - και αξιοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες,
  π.χ. το διαδίκτυο, τον παγκόσμιο ιστό, δορυφορικές 
  επικοινωνίες κ.λ.π.


Εμπορική εκμετάλλευση των δημόσιων δεδομένων της ΕΕ
(αναφορά PIRA3 για την ευρωπαϊκή ΚτΠ)

2.9.1. Το μέγεθος της αγοράς των δημόσιων δεδομένων

 Σε Ευρώ        ΕΕ      ΗΠΑ
 -------------------|-------------|--------------
 Αξία επένδυσης   | 9.5 δισ.  | 19 δισ.
 Μέγεθος αγοράς   | 68 δισ.   | 750 δισ.
 ------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------
(αναφορά PIRA3 για την ευρωπαϊκή ΚτΠ)

2.10 Σύγκριση με τις ΗΠΑ
2.10.3 Το τρίγωνο των πλεονεκτημάτων

 [παρουσιάζονται ...] δύο πλεονεκτήματα σε όσους εκμεταλλεύονται 
 εμπορικά τα δημόσια δεδομένα στην βόρεια Αμερική. Το πρώτο 
 πλεονέκτημα είναι οι χαμηλές τιμές μια και τα περισσότερα δεδομένα 
 είναι διαθέσιμα ελεύθερα ή πωλούνται στο κόστος του CD στο οποίο 
 διατίθενται. Το δεύτερο πλεονέκτημα βρίσκεται στους όρους και τις 
 συνθήκες υπό τις οποίες ιδιωτικοί οργανισμοί μπορούν να προσπελάσουν 
 τη δημόσια πληροφορία στις ΗΠΑ. [επί πλέον ...] έχει εντοπιστεί και 
 ένα τρίτο πλεονέκτημα - ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση επενδύει 
 περισσότερα στην παραγωγή δημοσίων δεδομένων υψηλής ποιότητας σε 
 σύγκριση με τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές της.


--------------------------------------------------------------
(αναφορά PIRA3 για την ευρωπαϊκή ΚτΠ)

2.12.3. Είναι η χρέωση αντιπαραγωγική;
 
 [...] Ακόμη και από την σκοπιά μιας διοίκησης που αναζητά τη 
 μεγιστοποίηση των εσόδων που μπορεί να έχει από τις δραστηριότητές
 της, δεν είναι βέβαιο ότι οι διοικήσεις πράττουν σοφά με το να 
 επιμένουν να χρεώνουν για τη διάθεση δεδομένων. Μια πασίγνωστη 
 περίπτωση είναι αυτή της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (USGS) 
 η οποία όταν κινήθηκε προς την 'πλήρη ανάκτηση του κόστους' 
 δημιούργησε μια πτώση στη ζήτηση της τάξης του 60% και ο αριθμός
 των χρηστών έπεσε δραματικά.
_____________________

1. Peter Weiss, Borders in Cyberspace: Conflicting Public Sector 
  Information Policies and their Economic Impacts, Summary Report, 
  U.S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmospheric 
  Administration, National Weather Service 

2. Γραφείο Διοίκησης και Προϋπολογισμού του προέδρου των ΗΠΑ (Office 
  of Management and Budget - OMB) 

3. PIRA International (2000), Commercial Exploitation of Europe’s 
  Public Sector Information. Final Report for the European Commission,
  Directorate General for the Information Society 

Δεν υπάρχουν σχόλια: