Εγγραφή

Ιστολόγιο

2 Απρ 2008

Νέο datablog για τα αναδασωτέα!

datablog:Τήλαφος-αναδασωτέα


Οι 3 μήνες λειτουργίας του Τήλαφου βρήκαν θετική υποδοχή από τους επισκέπτες του, πάμπολλες αναφορές σε ιστολόγια και μια ολοσέλιδη αναφορά στο ΒΗΜΑ της Κυριακής 17-2-2008, παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενό του είναι κυρίως τεχνικό, και εν πάση περιπτώσει βαρύ και εξειδικευμένο.

Η εμπειρία που συσσωρεύτηκε από τη λειτουργία του και τη διαχείριση των δεδομένων που αναρτώνται, βοηθά στο να εξαχθούν μερικά συμπεράσματα:
  • Η ιδέα της καταγραφής των καμένων με GPS είναι μεν ελκυστική για την απλότητα και το ελάχιστο κόστος της, δεν είναι όμως εύκολη για όλους όσους ενδιαφέρονται για το θέμα. Πολλοί επισκέπτες ή ομάδες που ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, που θέλουν να συμμετάσχουν στην συλλογή δεδομένων για τα καμένα, δεν έχουν τη δυνατότητα καταγραφών με GPS.
  • Η επαφή και συζήτηση με δασικούς και δασολόγους οδήγησε εν τω μεταξύ στη μετατόπιση του προβλήματος: ενώ αρχικά θεωρήθηκε προβληματική και ελλιπής η καταγραφή των καμένων περιοχών, στη συνέχεια αποδείχτηκε ότι ένα μεγάλο μέρος της πληροφορίας καταγράφεται ήδη από τα δασαρχεία, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Τα προβλήματα με το ΦΕΚ είναι ότι οι τοπογραφικές αποτυπώσεις δεν είναι πλήρεις ούτε τυποποιημένες, δεν προσφέρονται για χρήση από τα σύγχρονα εργαλεία GIS ή ηλεκτρονικών χαρτών, και δεν υπάρχει τρόπος εύκολης αναζήτησης και ανάκτησης των δεδομένων.
  • Οι αναρτήσεις δεδομένων στον Τήλαφο με την τρέχουσα μορφή είναι εξαιρετικά χρονοβόρες, γιατί τα metadata τους αναζητούνται ένα-ένα και γράφονται με το χέρι, δεν υπάρχει δηλ. τυποποίηση και εργαλείο αυτοματοποίησης της διαδικασίας. Αν υπήρχαν 100 εθελοντές με διαθέσιμα δεδομένα, ο απαιτούμενος χρόνος για την ανάρτηση των δεδομένων θα ήταν αδύνατον να βρεθεί. Επίσης, ο κατάλογος των περιοχών γίνεται μακρύτερος και απαιτεί επανασχεδιασμό του τρόπου που παρουσιάζεται.

Επιχειρώντας τη λύση αυτών των προβλημάτων, ο Τήλαφος δημιούργησε ένα νέο ιστολόγιο, το Τήλαφος-αναδασωτέα.Ο Τήλαφος-αναδασωτέα είναι ένα datablog : ένα ιστολόγιο του οποίου το περιεχόμενο είναι μόνον δεδομένα, χωρίς δηλ. άρθρα, ειδήσεις και άλλο μη τυποποιημένο περιεχόμενο (κατά κανόνα). Παράλληλα όμως με τα δεδομένα, τα οποία σημαίνονται με ειδικά tag, με μια τεχνική παρόμοια με τη microformats, παρέχονται για τη διευκόλυνση των χρηστών και εργαλεία online, για την παρουσίαση, ανάκτηση και τοπική αποθήκευση των δεδομένων που αναρτώνται.

Τα πλεονεκτήματα του datablog Τήλαφος-αναδασωτέα, είναι τα εξής:
  • Δημιουργείται ένα web service με μηδενικό κόστος λειτουργίας, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες feed RSS και ATOM που προσφέρει η πλατφόρμα της Google. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται πρόσβαση ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ του datablog, η οποία είναι πια τυποποιημένη.
  • Δίνει τη δυνατότητα της συμμετοχής στη συλλογή των δεδομένων σε πολύ περισσότερους, αφού μπορεί να συνεισφέρει οποιοσδήποτε έχει λίγο χρόνο να διαθέσει για την εισαγωγή δεδομένων από το ΦΕΚ.
  • Δίνει τη δυνατότητα (ακόμη και ανώνυμης) συμμετοχής και σε δασικούς υπαλλήλους, που έχουν στη διάθεση τους τα πρωτότυπα στοιχεία των αναδασώσεων, και κυρίως τις συντεταγμένες των περιοχών που δεν δημοσιεύτηκαν ή είναι δυσανάγνωστες. Η δυνατότητα αυτή είναι ίσως σημαντική γι όσους δασικούς υπαλλήλους δεν έχουν τα τεχνικά μέσα να παρουσιάσουν στο ευρύτερο κοινό το προϊόν της εργασίας τους.
  • Έχει συγκεκριμένο και, κυρίως, κλειστό αντικείμενο. Η ποσότητα των δεδομένων για καταγραφή είναι πεπερασμένη, αφού αφορά στοιχεία ήδη δημοσιευμένα στο ΦΕΚ. Με την ολοκλήρωση της καταγραφής μιας χρονιάς ή/και ενός νομού, ολοκληρώνεται το συγκεκριμένο αντικείμενο.
  • Η δυνατότητα εστίασης σε συγκεκριμένο αντικείμενο, π.χ. νομό, μπορεί να βοηθήσει κάποιους εθελοντές, π.χ. απ' την Καρδίτσα, να αναλάβουν και να ολοκληρώσουν την καταγραφή του νομού τους για μια ή για περισσότερες χρονιές, και έτσι να διαθέτουν ολοκληρωμένο αρχείο των αναδασωτέων για τον τόπο τους. Τα ΦΕΚ με τα αναδασωτέα διατίθενται δωρεάν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από το Εθνικό Τυπογραφείο για τα έτη από το 2006 και μετά. Από το 2000 έως και το 2005 διατίθενται μόνον τα περιεχόμενα του ΦΕΚ, τα οποία επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το αρχείο.
  • Απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο διαχείρισης γιατί αυτοματοποιεί τη διαδικασία δημοσίευσης των δεδομένων αξιοποιώντας την τεχνολογία του blog για την ανάρτηση σχολίων, και δέχεται τα δεδομένα σαν σχόλια.

Με τα παραπάνω συμπεράσματα, ο Τήλαφος-αναδασωτέα ξεκινά τη λειτουργία του σαν ένα διαδικτυακό πείραμα συλλογικότητας που με απλή αριθμητική λέει: αν το 1/3 των επισκεπτών που είχε ο Τήλαφος για 3 μήνες, αφιέρωνε μία φορά μόνον 5' για την εισαγωγή στοιχείων από το ΦΕΚ, θα υπήρχε σήμερα ένα πλήρες δημόσιο και ελεύθερο ηλεκτρονικό αρχείο ΟΛΩΝ των ανακηρυγμένων αναδασωτέων από το 2006 και μετά, χωρίς καμμία συμμετοχή της πολιτείας. Με την καταγραφή και των συντεταγμένων που δημοσιεύονται (αλλά είναι πολύ λιγότερες σε αριθμό, αφού δεν δημοσιεύονται πάντα, αλλά και όσες δημοσιεύονται δεν είναι πάντα ευανάγνωστες) είναι δυνατόν να υπάρχει σύντομα ένα πλήρες αρχείο με όλα τα αναδασωτέα της χώρας της τελευταίας 8ετίας.

Το εγχείρημα είναι εφικτό. Ο Τήλαφος διαθέτει το εργαλείο για το πείραμα. Διαθέστε και σείς 5' από το χρόνο που σερφάρετε στο διαδίκτυο για μια καταγραφή.

Επισκεφτείτε τον Τήλαφο-αναδασωτέα και δείτε τα βίντεο για το πως να χρησιμοποιείτε τα δεδομένα ή να συμμετέχετε στην συλλογή τους.

Πείτε μας τις απόψεις σας και διαδώστε την προσπάθεια!

Δεν υπάρχουν σχόλια: