Εγγραφή

Ιστολόγιο

20 Φεβ 2008

Καμένα: Ελειός-Πρόννοι, Κεφαλονιά

Η πυρκαϊά στο Δήμο Ελειού-Πρόννων της Κεφαλονιάς έγινε στις 25-7-2007, και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ το Φεβρουάριο του 2008. Ενδεικτική της δυσκολίας προσδιορισμού από το δασαρχείο των δασικών εκτάσεων που προϋπήρχαν της πυρκαϊάς είναι η καθυστέρηση στην απόφαση κήρυξης των αναδασωτέων (στα όρια της κατ' εξαίρεση 5 μηνης προθεσμίας) και η παρακάτω διατύπωση στην απόφαση της ανακήρυξης των αναδασωτέων:

[...] τον αποκλεισµό διάθεσης της δασικής έκτασης
και δάσους για άλλη χρήση και την αποκατάσταση της
καταστραφείσας δασικής βλάστησης µε φυσική ανα−
γέννηση, εξαιρουµένων της κηρύξεως των εκτάσεων
που είχαν άλλη µορφή ή χρήση (οικισµοί, δρόµοι, αγροί
κ.λπ.) από τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που κάηκαν,
οι οποίες βρίσκονται διάσπαρτες εντός της καµένης
έκτασης και θα διαπιστώνονται κατόπιν αυτοψίας και
έκθεσης φωτοερµηνείας αεροφωτογραφιών
προηγού−
µενων ετών.

Σε μια έκταση 23000 στρεμμάτων ο αριθμός των αγροτικών εκτάσεων είναι τεράστιος (χιλιάδες αγροί). Προφανώς δεν είναι δυνατόν για κάθε όργωμα να γίνει και μια αυτοψία και έκθεση φωτοερμηνίας από το δασαρχείο, επομένως πρακτικά η απόφαση είναι μάλλον δύσκολο να εφαρμοστεί.
ΜέθοδοςΨηφιοποίηση
Πηγή ΦΕΚ Δ 41/2008, ψηφιοποίηση Τήλαφος
Άδεια Ελεύθερη χρήση
Public Domain
Αρχείο Eleios_Pronnoi_Kefalonia_2007.kml
Σύνδεσμοςhttp://tilaphos.googlepages.com/areas.html?code=RF31

Δεν υπάρχουν σχόλια: